عنوان<فعالیتهای بدنی در محیط های کم فشار،پرفشار و نیروی جاذبه بسیار کم فضا>

فعالیتهای بدنی در محیط های کم فشار،پرفشار و نیروی جاذبه بسیار کم فضا هم اکنون فایل با مشخصه ی فعالیتهای بدنی در محیط های کم فشار،پرفشار و نیروی جاذبه بسیار کم فضا. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 265.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن درزبان آفرین فصل دوازدهم:
فعالیتهای بدنی در محیط های کم فشار،پرفشار و نیروی جاذبه بسیار کم(فضا)محیط های کم فشار:فعالیت های بدنی در ارتفاع:
- سطح دریا:فشار یک اتمسفر(mm.Hg760)و فشار سهمی :O2 mm.Hg 159.
- با بالا رفتن ارتفاع، فشار کاهش می یابد، که به این وضعیت محیط کم فشار(hypobaric Environment)می گویند.
- پایین بودن فشار جو فشارسهمی O2 پایین کم رسیدن O2 به بافتها هیپوکسی.
- مشکلات بالینی قرار گرفتن در ارتفاع از سال 400 .م گزارش شده است.البته اول تنها به سرمای محیط توجه می شد تا به محدودیت های ناشی رقیق شدن هوا.
- تورسیل:فشار سنج جیوه ای را جهت اندازه گیری فشار گازهای جوابداع نمود(1644)، پاسکال کاهش فشار در ارتفاع را بوسیله فشار سنج نشان داد(1648)، لاوازیه PO2 و سایر گازهایی را که در فشار هوانقش دارند را توضیح داد(1777).
- اثرات زیان آور قرار گرفتن در ارتفاع بر روی انسان که از طریق کاهش فشار O2 بوجود می آید توسط برت در سال 1800 تشخیص داده شد.
- تعریف: ارتفاع به محلی گفته میشود که بیش از 1500 متر(4921 فوت) از سطح دریا بالا باشد. فشار جو در ارتفاع: - فشار هوا ناشی از وزن هوای بالا تر ازآن است. پس در سطح دریا فشار هوا mm.Hg 760 و در قلعه اورست (بام دنیا) برابر با mm.Hg 250 می باشد.
- فشار هوا با تغییرات آب و هوا تغییر می کند. اورست: فشار در دیماه کمتر ودر ماههای گرمتر بیشتر است.
- اگر چه فشار متفاوت است، اما درصد گازهای تنفسی موجود در هوا تغییر نمی کند، فقط فشار سهمی گازها تغییر می کند.
- تغییر فشار سهمیO2 اثر مهمی در شیب فشار سهمی O2 بین بافتهای بدن و خون دارد. دمای هوا در ارتفاع: - به ازای هر m150 افزایش ارتفاع، دما حدود یک درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
- دما در قلعه اورست حدود40- درجه سانتی گراد می باشد. و در سطح دریا حدوداً 15 درجه است.
- به علت کاهش دما ظرفیت هوا برای داشتن بخار آب کاهش میابد و رطوبت هوا کاهش یافته هوا خشکترشده با تنفس مقدار بیشتری آب دفع می شود بدن دهیدراته می شود. تابش خورشید در ارتفاع: به دو علت افزایش دارد:
1)نور از ضخامت جوی کمتری عبور کرده و کمتر جذب می شود، در ضمن اشعه ای مانند ماوراء بنفش بیشتر می شود.
2)چون آب یکی از بهترین جذب کننده های نور است، درارتفاع بخار آب کم است پس نور خورشید شدید تر می باشد و بازتاب از برفها نیز مؤثر می باشد. پاسخهای فیزیولوژیکی در ارتفاع 1)پاسخهای تنفسی
2)پاسخهای قلبی عروقی
3)پاسخ های متابولیکی

بیشتر اطلاعات مربوط به مردانی است که به ارتفاع عادت پیدا نکرده اند. پاسخ های تنفسی در ارتفاع: تهویه ریوی: در هنگام استراحت، افزایش می یابد.(به علت کاهش غلظت هوا می باشد)
سوال: این امر باعث آلکالوز تنفسی م...