عنوان<شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن>

لایه GIS حوضه های آبریز اصلی, لایه مرز حوضه های آبریز اصلی, نقشه ی مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز, مرز حوضه های آبریز, دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن هم اکنون فایل با مشخصه ی شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حوضه آبریز اصلی دریای خزر، شامل 7 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از:

· حوضه آبریز رودخانه ارس

· حوضه آبریز رودخانه اترک

· حوضه آبریز رودخانه سفید رود

· حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز

· حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو

· حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود