عنوان<تحقیق متابولسيم نيتروژن در شبكه>

متابولسيم نيتروژن در شبكه,تجزيه شبكه اي پروتئين,سنتز پروتئین میکروبی,متابولیسم,متابولیسم نیتروژن,تجزیه پروتئین,تحقیق متابولسيم نيتروژن در شبكه,تحقیق تجزيه شبكه اي پروتئين,تحقیق سنتز پروتئین میکروبی,تحقیق متابولیسم,تحقیق متابولیسم نیتروژن,تحقیق تجزیه ,,, تحقیق متابولسيم نيتروژن در شبكه هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق متابولسيم نيتروژن در شبكه. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع متابولسيم نيتروژن در شبكه،

در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چكيده

مقدمه

تجزيه شبكه اي پروتئين

فاكتورهاي مؤثر در تجزيه شبكه اي پروتئين

سرعت رقيق سازي شبكه اي

PH شبكه اي وسوسترا

سنتز پروتئين ميكروبي


چکیده تحقیق:

متابولسيم پروتئين در شبكه، نتيجه اي از فعاليت متابوليكي ميكروارگانيزم هاي شبكه اي مي باشد. ساختمان پروتئين، در تعيين حساسيت آن به پروتئازهاي ميكروبي، در نتيجه، قابليت تجزيه پذيري آن فاكتوري كليدي محسوب مي شود. تجزيه شبكه اي پروتئين توسط PH وگونه غالب جمعيت ميكروبي، تحت تأثير قرار مي گيرد. همان طوري كه با جيره هاي PH پرعلوفه اي در گله هاي شيري كاهش مي يابد، فعاليت شبكه اي پروتئوليتيك كاهش پيدا مي كند، اما در جيره هاي پركنسانتره گاوهاي نژاد گوشتي چنين نيست. تجمع نيتروژن اسيد آمينه بعد از خوراك خوردن پيشنهاد مي كند كه برداشت اسيد آمينه ميكروارگانيسم هاي شبكه مي تواند فاكتور محدودكننده تجزيه پروتئين در شبكه باشد. افزون بر آن، اسيد آمينه هاي متعددي از قبلي فنيل آلانين، لوسين، وايزولوسين وجود دارند كه با سختي بيشتري نسبت به ديگر اسيد آمينه ها، توسط ميكرو ارگانسيم هاي شبكه ساخته مي شود. معمولي ترين برآورد بازده سنتز پروتئين ميكروبي (EMPS) تعيين گرم هاي نيتروژن ميكروبي به ازاي هر واحد از انرژي تخمير شده بيان مي شود. اما EMPS قادر به برآورد بازده برحسب نيتروژن قابل دسترسي براي برداشت توسط باكتري ها در شبكه نمي باشد. يك مقياس جايگزين و و مكمل از سنتز پروتئين ميكروبي، بازده مورد استفاده قرارداد نيتروژن (ENU) مي باشد. در مقابل EMPS، ENU بخش خوبي براي تعريف كردن بازده برداشت نيتروژن توسط ميكروب هاي شبكه مي باشد. با به كاربردن ENU,EMPS،‌ اين نتيجه بدست آمد كه رشد بهينه باكتريايي در شبكه وقتي EMPS 29 گرم از نيتروژن باكتريايي بر هر كيلوگرم ماده آلي تخمير شده است، به دست مي آيد و ENU 79% است، كه اشاره دارد بر اين كه باكتري ها در حدود 31/1 ضربدر نيتروژن قابل دسترسي در شبكه براي هر واحد از نيتروژن باكتريايي نياز داشتند. از آن جايي كه توزيع نتيروژن در بين سلول هاي باكتريايي با سرعت تخمير نيتروژن اسيد آمينه اي، تغيير پيدا مي كند، به جاي آن كل نيتروژن باكتريايي براي توضيح بيان سنتز پروتئين ميكروبي بايد استفاده شود.