عنوان<شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن>

لایه GIS حوضه های آبریز اصلی, لایه مرز حوضه های آبریز اصلی, نقشه ی مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز, مرز حوضه های آبریز, دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس, در,,, شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن هم اکنون فایل با مشخصه ی شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن،توضیحات:
منابع آبی کشور به 6 حوضه آبریز اصلی تقسیم می شوند که یکی از آن ها حوضه آبریز خلیج فارس- دریای عمان است. مساحت این حوضه 42561410 هکتار می باشد.


حوضه آبریز اصلی خلیج فارس – دریای عمان، شامل 9 حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از:
حوضه آبریز رودخانه کرخه
حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
حوضه آبریز رودخانه جراحی- زهره
حوضه آبریز رودخانه حله
حوضه آبریز رودخانه مند
حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب
حوضه آبریز رودخانه های کل- مهران و جزایر خلیج فارس
حوضه آبریز رودخانه های بین بندرعباس- سدیج
حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی