عنوان<چند برنامگی، Multi programing>

تحقیق معماری کامپیوتر ,مقاله معماری کامپیوتر ,معماری کامپیوتر ,تحقیق چند برنامه گی ,چند برنامگی چند برنامگی، Multi programing هم اکنون فایل با مشخصه ی چند برنامگی، Multi programing. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چند برنامگی، مقدمه اي به سيستم هاي عامل
بخشی از مقدمه:
در پروژه بعدي شما پشتيباني مناسب براي چند برنامه نويسي را طراحي و اجرا خواهيد كرد. شما فرمان هاي سيستم را طوري توسعه خواهيد داد كه اصول ارتباط درون فرايندي و مديريت فرايند را انجام دهد. شما اين را به پروژه اول داراي كد مي افزاييد. اطمينان حاصل كه قبل از شروع پروژه دوم تمام نواقص در پروژه اول را اصلاح كرده ايد. اين راه حل براي پروژه يك به عنوان بخشي از جلسه هفته بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ناكوس در حال حاضر يك محيط تك برنامه نويسي است. ما مجبوريم ناكوس را تغيير دهيم به طوري كه هر فرايند در مسير سيستم خود حفظ شوند. ما بايد تخصيص حافظه و واپس گيري آن توجه داشته باشيم. هم چنين تمام داده ها و وابستگي هاي همزمان سازي بين رشته ها را مد نظر قرار مي دهيم. شما ابتدا قبل از كد گذاري راه حل را طراحي مي‌كنيد جزئيات در زير آورد است...