عنوان<پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان>

پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان هم اکنون فایل با مشخصه ی پاورپوینت جنبه های اخلاقی دارو درمانی کودکان. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوع فایل power pointقابل ویرایش 6 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:تفاوت های تکاملی کودکتفاوت گسترده بین گروه های سنی مختلفآسیب پذیری های رشدی بیشتر در کودکانتکامل سریع کودکیک مداخله کوچک منجر به پیامد قابل توجه می شود چه مثبت و چه منفیاتکای کودکان به دیگرانبرای نیازهای اساسی ازجمله نیازهای عاطفی و روانی به بزرگترها وابسته اندکودکان انتخاب های زیادی ندارندسطح وابستگی یا خود مختاری کودکتصمیم گیری‌ها توسط بزرگترها انجام می شودکودک خودش مراجعه نمی کند

فهرست مطالب و اسلایدها:چالش‌های دارو درمانی کودکانتفاوت های تکاملی کودکآسیب پذیری های رشدی بیشتر در کودکاناتکای کودکان به دیگرانسطح وابستگی یا خود مختاری کودکتفاوت استانداردهای مراقبت از کودک با بزرگترهاایجاد تعادل بین منافع و عوارض داروپیچیدگی بیشترتعیین حد و مرز های حرفه ای