عنوان<تحقیق-بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing)یا بازاریابی چند سطحی(Multi-Level Marketing)>

بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing)یا بازاریابی چند سطحی(Multi-Level Marketing) تحقیق-بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing)یا بازاریابی چند سطحی(Multi-Level Marketing) هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق-بازاریابی شبکه‌ای(Network Marketing)یا بازاریابی چند سطحی(Multi-Level Marketing). وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این حقیقتاً جالب است که اکثر افرادی که در ایران در زمینه بازاریابی شبکه‌ای کار می‌کنند، فکر می‌کنند که بازاریابی شبکه‌ای یعنی گلدکوئست و گلدکوئست یعنی بازاریابی شبکه‌ای،علت این موضوع،سابقه‌ی دیرینه دارد در فرهنگ شنیداری-و اکثراً بدون مطالعه و تحقیق-ما ایرانی‌ها،حتماً شما هم این را شنیده‌اید که در زمانهایی نه چندان دور،اکثر کالاهایی که توسط تجار برای اولین بار به کشور وارد می‌شدند و مورد استفاده عموم قرار می‌گرفتند،به نوعی نام تجاری خود را تا آن حد بین مردم جا می‌انداختند(هویتمند می‌کردند)که گویی تنها نوع کالای تولید شده از آن نوع، فقط همان«مارک یا علامت» تجاری بوده است و بس. یک زمانی اگر مردم می‌خواستند بگویند آبگرم‌کن یا بخاری جدیدی خریده‌اند، می‌گفتند یک «دئوترم» جدید گرفته‌اند، برای «دستمال کاغذی»،می‌گفتند«کلینکس»،مایع نرم‌کننده لباس را می‌گفتند و برخی هنوز هم می‌گویند«سوسافت»،یا وقتی می‌خواهند به مته و درل (دستگاهی برای سوراخ کردن در،دیوار یا سقف)اشاره کننده،می‌گویند«بلک‌انددکر»حال آنکه،اینها نام‌های تجاری هستند و این در حالی است که دهها مارک تجاری دیگر نیز دارند همان نوع کالا را عرضه می‌کنند.به همین ترتیب است بازاریابی شبکه‌ای که تاریخچه بوجود آمدن،تکامل تدریجی و توسعه آن باز میگردد به سالها پیش از بوجود آمدن شرکتهایی مثل گلدکوئست و امثالهم.«بازاریابی شبکه‌ای» در حقیقت مدلی برای بیزنس یا کسب و کار است برای فروش مستقیم کالا یا خدماتی با ایجاد نوعی درآمد برای افرادی که وارد این شبکه توزیع شده اند که به آن Residual Income-یا درآمد رسوبی-گفته می‌شود و با توجه به دایره نفوذ افراد و تکیه بر یک تساعد هندسی گسترش و توسعه می‌یابد.تاکید ما برای ایجاد آگاهی در میان مردم این قسمت قضیه است که: «برای هر نوع کالای مصرفی یا خدمات،می‌توان از مدل بیزنس «بازاریابی شبکه‌ای»یاMLMاستفاده کرد.»-اینترنت و دیگر استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی به عنوان ابزار یا خدماتی قوی می‌توانند به کمک«بازاریابی شبکه‌ای» آمده، گسترش و نفوذ آن را سرعت دهند.

و....

45 صفحه

ورد

ضمنا این تحقیق جامع در 56صفحه گرداوری شده است